EvH-IT

Uw kantoorautomatisering geregeld zonder poespas!
Support tool

Brandweer insructie & training

EvH-IT verzorgt primair het systeem- en netwerkbeheer bij midden- en kleinbedrijf (MKB) bedrijven.
Sinds januari 2019 heb ik het instructeursdiploma brandweer gehaald en mag ik les geven aan aankomende brandweer mensen.